Oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války

 

    Oslavy letos probíhají na všech místech. Účast na mnoha z nich jsme odřekli, některých jsme se zúčastnili. Následují útržky a nějaké fotky.

    Strání 2. 4. 2005. S vozidly jsme navštívili několik okolních obcí a měst. U místních pomníků byly krátké proslovy, položení věnců a čestná salva.  Odpoledne byla na louce u obce strání více jak hodinová ukázková bitva za účasti snad 5000 diváků.

    Držková, Kašava, Fryšták, Lukov 5. 5. 2005. Pořadatelem byl Klub vojenské historie Maxim se zastupitely dotčených obcí. Ve jmenovaných obcích jsme navštívili pomníky, kde proběhly krátké oslavy, zakončený vždy čestnou salvou družstva ruských vojáků. Cestou do Držkové se ustřihly šrouby na kardanu u jednoho vozidla, oprava nás dost zdržela. V Lukově, na prostranstvím před Obecním úřadem proběhla ukázková bitva za značného zájmu obyvatel Lukova. Večeři jsme měli v kulturním centru ve Fryštáku a za hrozného lijavce jsme se rozjeli domů.

    Slavičín, Loučka, Hrádek 9. 5. 2005.

 

© Vladimír Chlopčík 2005