Dobývání Dněpru 2004

Spytihněv 19. 6. 2004


    Letos jsem se zúčastnil akce, která proběhla v sobotu 19. 6. na řece Moravě u obce Spytihněv v okolí Baťova plavebního kanálu. Zúčastnil jsem i se svým Kaďourem. Kromě mě pro spoustu diváků vystoupilo kolem dvou stovek (???) dalších nadšenců v dobové výstroji s výzbrojí i bez. Moje role byla: přivézt německý průzkum k přístavu a odvézt ho pryč, přesunout vojáky k čekajícímu Haklovi a potom statovat s vozidlem na dobytých územích. Fotky, které Vám tu předkládám byly pořízeny ráno, dopoledne při generálce (to ještě nic nehoří) i odpoledne při vlastní ukázce.

    Na levém břehu Moravy bylo postaveno městečko s domy i s kostelem. Na pravém břehu byl přístav s obranným postavením. Na (polo)ostrově stálo dělo, všude kolem byly nálože.

    Ve 14 hodin akce začala. Ruské jednotky v klidu pobývaly na svých pozicích, když na ně náhle zaútočila nepřátelská letadla (startující, myslím, z Kroměříže). Po několika náletech za prudkého štěkotu zbraní zmizela za obzorem, přičemž z jednoho se valil hustý černý dým. V zákulisí se zatím připravovali členové nejrůznějších jednotek na splnění svých úkolů. Ti tři chlapi v plné polní a s kulometem se mně do Kaďoura sotva vešli. Kůň byl cvičený a střelbu z ručních zbraní i z děl snášel vcelku klidně.

    Průzkumná jednotka Wehrmachtu nejprve udělala směrem k pravobřežnímu přístavu krátký průzkum bojem, který byl ale rychle odražen. Potom ale přišel silný německý útok, který byl podporován těžkou technikou po souši a minometnými čluny z vody. Tady se ukázalo, že mnozí diváci, na rozdíl od koně, cvičení nejsou a po zahájení střelby opouštěli svá stanoviště se zacpanýma ušima. Po prudkém a tuhém boji byl přístav obsazen. 

 

    Sovětská armáda vytlačená z přístavu se přesunula do městečna na levém břehu, kde posílila obranu stávající jednotky. Po chvíli se ovšem objevily německé výsadkové čluny a jednotky Wehrmachtu město obsadily. Během bojů skončilo město v plamenech.

    Chvíli byl klid. Diváci se snažili něco vidět přes oblaka kouře, případně sbírali prázdné nábojnice. Potom přišel nezadržitelný protiútok Rudé armády a definitivní osvobození trosek levobřežního města. Vítězné jednotky se opět nalodily do transportní lodě.

    Transportní loď je zavezla nejdříve do přístavu a po jeho osvobození převezla ruské jednotky na ostrov s dělem, kde celá ukázka skončila. Nevím přeně, ale řekl bych, že od útoku ledtadel uplynulo tak půl druhé hodiny. Počasí bylo krásné, byla to paráda.

Text a foto © 2004 Vladimír Chlopčík